Gibanje 2
Ali resnično potrebuješ osebnega trenerja?
5 septembra, 2017

Gibanje

Gibanje 3

Moj članek opisuje citate, ki so meni ljubi in ki se jih trudim upoštevati v vsakodnevnem življenju. Prvi citat je: »Življenje je gibanje. Več kot je življenja, več je prilagodljivosti. Bolj smo tekoči, bolj smo živi« (Arnaud Desjardins). Drugi citat pa je: »Če ne bi bilo sprememb, ne bi bilo metuljev« (neznan avtor). Citata opisujeta gibanje in spremembo.

skakanje špage

Zame sta gibanje in sprememba sopomenki. Zakaj? Fizikalno pojem gibanje pomeni pojav, ko se lega telesa spreminja glede na druga telesa v odvisnosti od časa ali pa lega dela telesa, glede na druge dele telesa, v odvisnosti od časa. Torej gibanje je sprememba. Kaj pa predstavlja to spremembo? Sprememba je lahko nihanje, nihaj, oscilacija, motnja ali šum. Vse te besede nam povedo, da je gibanje dinamično, da kljub temu ko mislimo, da smo statični, sistem ves čas niha, se spreminja, mi pa le sprejemamo trenutni položaj.

gibanje skozi čas

Ko prebiram strokovno, znanstveno, tudi poljudnoznanstveno literaturo, je zanimivo, s koliko besedami opisujemo gibanje (ang. movement). Posebej zanimivo je, koliko sopomenk ima beseda gibanje, npr. v angleški literaturi. Gibanje lahko poimenujemo kot lokomocija, evolucija, akcija, vadbena enota in tako dalje. Še več, gibanje lahko poimenujemo kot tok (ang. flow), smer (ang. direction), prehod (ang. transit), hitrost (ang. velocity), napredek (ang. Improvement), vadbo (ang. Exercise), regresijo (ang. Regression), stagnacijo (ang. stagnation), počitek (ang. rest). Gibanje je torej sistem. Širše dojemanje pojma gibanja pa pomeni, razumevanje progresivnosti, napredka in razumevanje zrelosti.

tek, sprint, gibanje

Gibanje je lahko tudi način sporazumevanja, izražanja, sprostitve in ustvarjanja. Kdo ne uživa ob pogledu na plesalce, izvajalce joge, pilatesa, mojstre borilnih veščin, ki s povezovanjem različnih gibov, ustvarjajo čudovite gibalne vzorce, ki nam jemljejo dih. Pri vsem tem ne moremo zanemariti vidika tega, da nas dela žive. Živost gibanja pomeni, da smo pri pridobivanju oziroma zaznavanju informacij, sposobni informacije ozavestiti, še več, sposobni smo jih tudi občutiti.

gibanje s telesom

Gibanje je torej popotovanje s sprejemanjem trenutnega stanja in nenehnim prilagajanjem, a vsak sistem vključuje tudi stagnacijo, točko, ko obstanemo na neki doseženi stopnji in takrat gibanje postane počitek – člen, ki je potreben za nadaljnji napredek. In naj vam predstavim še tretji, v številnih trenutkih življenja najpomembnejši citat, le-ta je tak: »Če ste utrujeni, se naučite počivati, ne prenehati« (Banksy).

gibanje in šport